این بانک فقط دارای شماره موبایل است.به هیچ عنوان مشخصات آدرس،اسم،تلفن ثابت ندارد.

این بانک به 6 شهر الیگودرز ،کوهدشت،درود،بروجرد،ازنا و خرم آباد تفکیک شده است.
صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.