این بانک فقط دارای شماره موبایل است.به هیچ عنوان مشخصات آدرس،اسم،تلفن ثابت ندارد.

این بانک به 5 شهر لردگان ،کوهرنگ،فارسان،بروجن و شهرکرد تفکیک شده است.
صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.