این بانک فقط دارای شماره موبایل است.

این بانک به هیچ عنوان تفکیک زمینه کاری،نام مدیر،اسم شرکت و آدرس ندارد.

صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.