80 درصد این بانک فقط دارای مشخصات اسم شرکت و شماره موبایل است.

این بانک به هیچ عنوان تفکیک زمینه کاری،آدرس،نام مدیر و تلفن ثابت ندارد.

صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.