این بانک فقط دارای شماره موبایل و نام تجاری بنگاه است.به هیچ عنوان تفکیک شهر،آدرس،اسم مدیر،تلفن ندارد.
صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.