تعداد رکورد این بانک 472 مورد بوده که از این 472 رکورد 281 شماره موبایل و تعداد 314 رکورد از این فایل دارای مشخصات کامل مثل آدرس ،شماره ثابت و اسم می باشد.

به هیچ عنوان تفکیک استان ندارد.

صحت درستی فایل بالای 90 درصد می باشد.