تعداد 101 رکورد دارای مشخصات کامل مثل آدرس مطب،شماره ثابت،و نام پزشک می باشد.

مابقی به هیچ عنوان تفکیک استان،آدرس،اسم،تلفن ثابت ندارد.

صحت درستی بانک بالای 75 درصد است.