این بانک فقط دارای شماره موبایل است.

به هیچ عنوان تفکیک شهر،آدرس،اسم،تلفن ثابت ندارد.

صحت درستی بانک بالای 95 درصد است.