این بانک فقط دارای شماره موبایل است.به هیچ عنوان مشخصات آدرس،اسم،تلفن ثابت ندارد.

این بانک به 6 شهر بجنورد ،شیروان،فاروج،جاجرم،مانه و سملقان،اسفراین تفکیک شده است
صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.