این بانک فقط دارای شماره موبایل است.به هیچ عنوان مشخصات آدرس،اسم،تلفن ثابت ندارد.

این بانک به 4 شهر سیرجان ،بم،رفسنجان و کرمان تفکیک شده است.
صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.