این بانک دارای مشخصات موبایل،نام مدیر،کدصنفی،نام املاک،تلفن ثابت و آدرس دقیق میباشد

صحت درستی بانک بالای 95 درصد است.