این بانک دارای نام مدیر،نام فروشگاه،موبایل و آدرس است.
صحت درستی بانک بالای 75 درصد است.