این بانک دارای مشخصاتی مانند موبایل و تفکیک استان و 80 درصد از شماره ها دارای اسم میباشد.

اصفهان: 19 رکورد

اردبیل:135 رکورد

اراک:266 رکورد

آذربایجان غربی:900 رکورد

آذربایجان شرقی:1200 رکورد

چارمحال و بختیاری:144 رکورد

قم:166 رکورد

همدان:50 رکورد

کرمان:1280 رکورد

کرمانشاه:235 رکورد

لرستان:147 رکورد

مازندران: 2400 رکورد

قزوین: 1040 رکورد

خراسان جنوبی:158 رکورد

کهگیلویه و بویراحمد:54 رکورد

سیستان و بلوچستان:62 رکورد

یزد:530 رکورد

گلستان:239 رکورد

سمنان:120 رکورد
صحت درستی بانک بالای 85 درصد است.