بانک اطلاعات پزشکان چهارمحال و بختیاری

تعداد رکورد:1765

قیمت:130000تومان

این فایل دارای مشخصات کامل می باشد شامل: نام پزشک،همراه،تخصص،ایمیل،تفکیک رشته تحصیلی.

ضریب خطا:5 درصد