این بانک فقط دارای شماره موبایل و تفکیک رشته است.به هیچ عنوان تفکیک شهر،آدرس،اسم،تلفن ندارد.
صحت درستی بانک بالای 75 درصد است.